• Start
  • O nas
  • Oferta
  • Atrakcje okolicy
  • Z życia stajni...
A A A

31.07.2020 r.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy realizację projektu (zgodnie z umową nr 2/PROO/5/2020) otrzymanej dotacji z Narodowego Instytutu Wolności. Dzięki niej zakupiliśmy namiot na nasze "końskie" zapasy, który posłuży przez długie lata, ponieważ wcześniejszy przez burze zakończył swój żywot :)

 

 

09.09.2018 r.

Dnia 06.09.2018 r. zakończyły się zajęcia z woltyżerki , natomiast 07.09.2018 r. został zorganizowany piknik integracyjny pt. „Piknik z Końmi” dla całej lokalnej społeczności w tym osoby z grup defaworyzowanych i wykluczonych ( młodzi bez zatrudnienia od 16 do 18 r. ż., 50+ oraz seniorzy). Było ognisko i grill (karkówka), pieczenie kiełbasek, chleba, ziemniaków, słodycze (ciasto), świeże sałatki, bigos, napoje i wesoła muzyka co było gwarantem dobrej zabawy. Festyn był doskonałą formą integracji ludzi niezależnie od wieku, pozycji społecznej czy grubości portfela. Były gry i zabawy, a punktem kulminacyjnym pikniku był pokaz woltyżerki uczestników zajęć, którzy mieli okazję zaprezentować swoje nabyte umiejętności przed szerszą publicznością. Po pokazie każdy z uczestników oraz instruktor otrzymał medal i dyplom specjalnie stworzony na potrzeby realizacji projektu, a organizator otrzymał podziękowania za zaangażowanie w projekt poprzez wręczenie patery z dedykacją. Liczba uczestników festynu- 46 osób. Poniżej fotorelacja.

 

 

 

 

18.07.2018 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy wszystkie dzieci od 5 do 10 roku życia oraz młodzież od 16 do 24 lat (niepracująca) do skorzystania z bezpłatnych zajęć z woltyżerki (gimnastyka artystyczna na koniu)

ZASADY NABORU:

-w projekcie weźmie udział 10 dzieci (od 5 do 10 r. ż) oraz 10 osób- wolnych słuchaczy, od 16 do 24 lat (osoby niepracujące) oraz starsi
- zgłoszenia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem telefonu 518 696 446 od 18 lipca do 21 lipca od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
-pierwszeństwo mają osoby z grupy defaworyzowanej

ZAJĘCIA:
- czas trwania projektu 01.08. do 30.09.2018
- trzy godziny zajęć dla każdego z uczestników
- prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
- projekt zakłada dla każdego uczestnika zajęcia teoretyczne (zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach,podstawy pielęgnacji koni itd)
-zapewniamy najpotrzebniejszy sprzęt (kaski, ochraniacze)
-dla młodszej grupy wiekowej zajęcia będą odbywać się na kucu, dla młodzieży na dużym koniu
-na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie rekreacyjno- integracyjne
-dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe oraz medale

MIEJSCE ZAJĘĆ
ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu:
Kaja Sabok- 518 696 446

Nazwa i wartość wskaźników produktu, które zostaną osiągnięte:

Liczba ofert spędzania wolnego czasu- nauka woltyżerki

Nazwa i wartość wskaźników rezultatu które zostaną osiągnięte:

Liczba seniorów, dzieci lub młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu – 15

Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu -5

 

 

 

 

  

01.07.2018r.

BEZPŁATNY CYKL SZKOLEŃ

Dzięki dofinansowaniu na Edukację, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy 20 osób uprawiające jeździectwo, utrzymujące konie lub pasjonujące się końmi na cykl szkoleń z Elizą Niemczycką.
Eliza jest lekarzem weterynarii, autorką i wykładowczynią Jeździeckiej Akademii Weterynaryjnej, specjalistką miesięcznika Świat Koni, wykładowcą akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku weterynaria, doktorantka na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lipsku.
Plan szkoleń zawiera m.in. tematykę związaną z układem pokarmowym, oddechowym, układem ruchu oraz psychologii i pierwszej pomocy dla koni.

ZASADY NABORU:

- dla 20 osób z obszaru gmin:Dobrzeń Wielki,Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów oraz Świerczów

- pierwszeństwo mają osoby z grup defaworyzowanych i wykluczonych- osoby niepracujące w wieku od 16 do 25 roku życia, 50+

- o udziale w zajęciach decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 14 lipca

- zgłoszenia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem 518 636 446

ZAJĘCIA:

- projekt zakłada przeprowadzenie czterech szkoleń od 19.07. 18 r. do 10.08.18 r

- w ramach zajęć wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego

- na każdych zajęciach poczęstunek kawowy

MIEJSCE ZAJĘĆ:
ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu:
Kaja Sabok- 518 696 446

Cel zadania:

Celem operacji jest integracja i edukacja lokalnej społeczności z obszaru LGD w zakresie wiedzy o koniach z elementami ekologii, ochrony środowiska na obszarach wiejskich i zmian klimatu poprzez organizację cyklu szkoleń.

Nazwa i wartość wskaźników produktu:

Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych- 1

 

Nazwa i wartość wskaźników rezultat:

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu- 20

 

 

 

 

15.05.2018 r.

BEZPŁATNA JAZDA KONNA

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy wszystkie dzieci od 3 do 8 roku życia oraz młodzież od 16 do 18 lat (niepracująca) do skorzystania z bezpłatnej nauki jazdy konnej w ramach projektu pt. "Konie po szkole".

Celem zadania jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez  naukę jazdy konnej dzieci i młodzieży oraz zwiększenie aktywności fizycznej osób starszych.

ZASADY NABORU:
-w projekcie weźmie udział 15 dzieci (od 3 do 8 r. ż) oraz 5 osób od 16 do 18 lat z Gminy Namysłów
-o udziale w zajęciach decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, na które czekamy do 25 maja
- zgłoszenia będą przyjmowane telefoniczne pod numerem podanym na końcu postu od 14 maja do 25 maja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

ZAJĘCIA
- od 01.06. do 31.07.2018
- regularnie raz w tygodniu po 30 minut jazdy dla każdego z uczestników
- prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora
- projekt zakłada dla każdego uczestnika zajęcia teoretyczne (zasady bezpiecznego poruszania się przy koniach,podstawy pielęgnacji koni itd)
-zapewniamy najpotrzebniejszy sprzęt (kaski, ochraniacze)
-dla młodszej grupy wiekowej zajęcia będą odbywać się na kucu, dla młodzieży na dużym koniu
-na zakończenie zostanie zorganizowane spotkanie rekreacyjno- integracyjne
-dla uczestników przewidziane są dyplomy pamiątkowe oraz statuetki

MIEJSCE ZAJĘĆ
ul. Namysłowska 12D
46-100 Smarchowice Wielkie

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu:
Kaja Sabok- 518 696 446

 

Wskaźnik produktu:

liczba ofert spędzania wolnego czasu- 1

 

Wskaźnik rezultatu:

liczba seniorów lub dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu- 15

liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu- 5

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2018 r.

PROMOCJA OBSZARU LGD ZIELONY STOBRAWSKI SZLAK ORAZ TUTEJSZYCH SPORTÓW KONNYCH

 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Klub Jeździecki Nova Gold Horse realizuje projekt pod nazwą: "Promocja obszaru LGD Zielony Stobrawski Szlak oraz tutejszych sportów konnych"
Czas trwania: 15.04. - 30.06.2018
 
Celem projektu jest promocja obszaru LGD oraz uprawianych na nim sportów konnych poprzez zakup sprzętu promocyjnego dla czynnych sportowo zawodników łucznictwa konnego.
Podczas swoich pobytów na różnego rodzaju wydarzeniach (m. in. zawodach i pokazach) będą oni promowali obszar LGD poprzez rozdawanie materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotki, kubki, smycze, długopisy). Również ich ubiór (koszulki polo, czapeczki, bluzy, kurtki) oraz sprzęt noszony przez używane przez nich konie (derki i czapraki) będzie służył do promocji obszaru, poprzez umieszczenie na nim odpowiednich znaków graficznych.
 
W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie następujący cel: Promocja obszaru LGD oraz uprawianych na nim sportów konnych poprzez zakup sprzętu promocyjnego dla czynnych sportowo zawodników łucznictwa konnego.
 
Efektem realizacji zadania będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu: Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym- 250
 
 

 

 

 

 

 

01.03.2018 r.

PROMOCJA SPORTÓW KONNYCH I REGIONU LGD.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Klub Jeździecki Nova Gold Horse realizuje projekt pod nazwą: "Promocja sportów konnych i regionu LGD".

Celem zadania jest promocja sportów konnych oraz obszaru LGD poprzez zakup namiotu reklamowego oraz materiałów promocyjnych.

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony namiot reklamowy o wymiarach 3m x 4,5m, który będzie wykorzystywany do promocji sportów konnych uprawianych na terenie Stobrawskiego Zielonego Szlaku oraz gminy Namysłów, a w szczególności miejscowości Smarchowice Wielkie. Zostaną również wydane gadżety promocyjne, zachęcające do odwiedzania naszego obszaru. W skład nich wchodzić będzie: smycze reklamowe, przypinki reklamowe, balony reklamowe, kubki reklamowe oraz ulotki.

 

Realizacja Zadania trwać będzie od dnia 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

 

Efektem realizacji będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

 

Wskaźnik produktu:

Liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych – 2

1- Namiot promocyjny

2- Materiały reklamowe

 

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym– 40

Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne-1

Liczba projektów skierowanych do turystów- 1

 

 

 

 

01.03.2018 r.

PLENEROWA WYSTAWA WIELKOFORMATOWYCH FOTOGRAFII WE WSI SMARCHOWICE WIELKIE

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, zapraszamy na wystawę zdjęć wielkoformatowych.

Celem projektu jest organizacja wielkoformatowej wystawy zdjęciowej, która będzie stworzona przez fotografów amatorów z Gminy Namysłów w celu promocji obszaru LGD w dniach 01.02.2018 r. – 15.05.2018 r. Wystawa będzie miała charakter plenerowy co będzie dawało wrażenie, że sztuka łączny się z lokalną przyrodą. Wystawa będzie zorganizowana w miejscowości Smarchowice Wielkie, ul. Namysłowska 12D, będzie otwarta dla zwiedzających od rana do wieczora przez okres dwóch miesięcy od 10.03.2018 r. do 10.05.2018 r.

Fotografowie- amatorzy wykonają na potrzeby projektu zdjęcia uwieczniające walory przyrodnicze, historyczne i kulturalne Gminy Namysłów. Każde jest podpisane, z umieszczonym opisem miejsca, jego położenia oraz historii. 

Zadanie " Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii we wsi Smarchowice Wielkie" realizowane w ramach projektu grantowego "Promocja obszaru LGD" jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "przy Stajni"                                                                                                           

Smarchowice Wielkie

Namysłowska 12D

46-100 Namysłów